GGZ tarieven 2020 gemiddeld lager dan voorgaande jaren

Donderdag 1 augustus jl. heeft de NZa de nieuwe tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg gepubliceerd. 

Deze tarieven zijn gebaseerd op een groot opgezet kostenonderzoek waarbij ook het NIP (begeleidingsgroep) en vele NIP-leden (als vrijgevestigde, maar ook als opleider, of als ‘loondienster’) betrokken waren. De NZA heeft ook de bijbehorende regelgeving voor volgend jaar gepubliceerd:

De gemiddelde NZA-maximumtarieven in de ggz zijn dus verlaagd ten opzichte van 2019. In de gespecialiseerde ggz (g-ggz) dalen de tarieven voor behandeling met gemiddeld 0,7 procent; voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) geldt een verlaging van ongeveer 1 procent. Dit kan echter per product verschillen.

Het is nog de vraag of de Zorgverzekeraars gaan werken met deze NZA-tarieven of dat men toch kiest voor van deze NZA-tarieven afgeleide eigen tarieven. Brancheorganisatie GGZ Nederland (Instellingen) heeft al aangegeven bezwaar aan te tekenen bij de NZa vanwege de verlaging van de ggz-tarieven per 2020 in het algemeen, maar vooral tegen de verlaging van de tarieven voor verblijf (daling van 3,4%). GGZ Nederland sluit een gang naar de rechter niet uit.

Het NIP is in afwachting van het NZA-verantwoordingsdocument. Met dit verantwoordingsdocument zal meer informatie beschikbaar komen voor de onderbouwing van deze (gemiddelde) tariefverlaging en hoe de kostprijzen per strata (Instellingen, vrijgevestigde, Paaz/Puk en Fz) verschillen. Deze transparantie wordt voor het eerst door de NZa opgeleverd en zal gebruikt kunnen worden voor het beoordelen van de vergoedingstarieven van zorgverzekeraars voor de verschillende strata. Immers die tarieven moeten wel (minimaal) kostendekkend zijn.

Het NIP maakt onderdeel uit van de expertgroep die dit NZa kostprijsonderzoek begeleid. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.