GGZ-debat: Is drastische vernieuwing de oplossing voor de ggz?

Jan Derksen en Philippe Delespaul gingen op uitnodiging van de sectie GGZ van het NIP in debat over de ggz. Malou van Hintum leidde het debat in goede banen.

Derksen en Delespaul discussieerden over e-health, neuropsychologie, ervaringsdeskundigen en stellingen van deelnemers. De stelling Wég met de ggz gebouwen maakte veel los. Derksen begrijpt goed dat gz-psychologen massaal voor zichzelf beginnen. De kwaliteit komt daardoor volgens Delespaul in het gedrang: het is uitholling van de ggz die hij overigens teveel een protocollenfabriek vindt. Zij delen de visie dat de zorg dichtbij moet worden aangeboden.

 

De Etalage

Meer weten over de standpunten van beide titanen? Het debat op 19 september in Houten was een vervolg op de films van de sectie over dilemma’s in de ggz. Deze zijn te bekijken via psynip.nl/etalageggz

 

Over de sprekers

Prof. dr. Jan Derksen werd geïnterviewd voor de ggz etalage over ervaringsdeskundigen. Derksen is emeritus universitair hoofddocent psychodiagnostiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar psychodynamische psychotherapie aan Vrije Universiteit Brussel. Ook heeft hij een eigen praktijk die basis en specialistische zorg verleent in de regio Over-Betuwe-Oost. Hij schreef verschillende boeken over psychotherapie: ‘Preventie psychische aandoeningen. Voorkom de etikettenregen’, ‘Zijn we wel narcistische genoeg?’, ‘Iedereen een psychische aandoening? Een visie op 35 jaar ambulante GGZ’.

Kijk de etalagefilm terug:

Prof. dr. Philippe Delespaul werd geïnterviewd voor de ggz etalage over Zorgstandaarden. Delespaul is hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht en bij Mondriaan.

Delespaul is bij Mondriaan in Maastricht/Heerlen werkzaam als klinisch psycholoog en adviseert de instelling en regio over zorginnovatie. Hij is bestuurslid van het CCAF en van F-ACT Nederland. Verder ontwikkelde Delespaul de PsyMate methodiek, om het dagelijkse leven van mensen in kaart te brengen.

Kijk de etalagefilm terug: