Gepubliceerd: Jaarverslag 2018 College van Toezicht

In 2018 zijn er bij het College van Toezicht 72 klachten ingediend waarvan 55 zaken in behandeling zijn genomen. Er werden 49 zaken afgehandeld. Ongeveer de helft van deze klachten werd door het College van Toezicht gegrond verklaard.

Als partijen het niet met een uitspraak eens zijn, kunnen ze daarvan in hoger beroep bij het College van Beroep.

Het gaat om 55 klachten op een totaal van ongeveer 10.000 werkende leden. De kans op een klacht is dus kleiner dan 0,6 % per jaar.

Het College van Toezicht kwam in 2018 9 keer voor een zitting bijeen. Vaak werd voorafgaand aan de zitting vergaderd met onder andere op de agenda:

  • het vergelijken van uitspraken van het College van Beroep met de uitspraken in eerste aanleg door het CvT
  • (mogelijke) verjaring van klachten
  • (verdere) digitalisering van de klachtprocedure
  • invoering van de AVG
  • het tuchtrecht-mini-symposium vanwege het afscheid van mr. H. Hofhuis als voorzitter van het CvB (2 november 2018)

 

Uitspraken

Het grootste deel van de klachten is (geanonimiseerd) gepubliceerd: Uitspraken 2018 College van Toezicht. Leden gebruiken uitspraken regelmatig voor onderwijs of supervisie.

Daarnaast wordt maandelijks een uitspraak uitgelicht, om deze onder de aandacht van leden te brengen en om in de toekomst soortgelijke klachten te voorkomen. Deze Uitspraak van de maand wordt altijd erg goed gelezen. Psychologen kunnen deze uitspraken ook gebruiken bij intervisie of om hun kennis te vergroten en veelvoorkomende tuchtrechtelijke valkuilen te vermijden

 

Lees meer