Feestelijke lancering 'Psychologie in de Boardroom'

Twee bestuursleden en een lid van de sectie Arbeid en Organisatie hebben hun psychologiekennis gebundeld in het boek ‘Psychologie in de Boardroom’. Op 17 mei jl. werd het boek gepresenteerd.

Het NIP is trots dat de sectieleden zich hebben ingezet voor het maatschappelijk delen van belangrijke vakkennis uit de psychologie. Met een feestelijke lancering zette het NIP de auteurs Cora Reijerse, Paul Kop en René Ravenhorst in het zonnetje.

Nelly Altenburg verzorgde tijdens de lancering een lezing over toezichthouden in de toekomst. Nelly is een zeer ervaren toezichthouder en bestuurder in de pensioensector, de zorgsector en in het bedrijfsleven. Ook heeft Nelly zich jarenlang ingezet als vice-voorzitter van het NIP en stond zij aan de wieg van het eerste hoofdlijnenakkoord ggz met VWS.

 

Over het boek

De toezichthouder houdt toezicht, de bestuurder bestuurt. Deze tweedeling is voelbaar aan verandering onderhevig. De psychologie kan in de boardroom helpen om deze dynamiek te begrijpen en te hanteren.

Het boek ‘Psychologie in de Boardroom’ geeft inzicht in gedrag en cultuur in de boardroom, in de onderlinge relaties, in de kwaliteit van besluitvorming en de gezamenlijke betekenisgeving door de toezichthouders aan het toezicht-werk.