Extra inventarisatieronde opleiding Klinisch Psycholoog

Voor de opleiding Klinisch psycholoog resteren na het concepttoewijzingsvoorstel nog subsidiabele plaatsen voor 2020.

  • Totaal beschikbaar: 270
  • Aangevraagd en toegewezen: 167
  • Resterend voor extra aanvraag: 103

Dit aantal is onder voorbehoud, aanpassingen en intrekkingen worden nog verwerkt.

Gaat u alsnog (extra) opleiden in 2020? Maak dit vóór 31 mei 2019 kenbaar aan de opleidingsinstelling én aan Top Opleidingsplaatsen.

 

Intrekkingen doorgeven

Heeft u in het concept toewijzingsvoorstel van 30 april jl. plaatsen voor de opleidingen GZ psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog, Klinisch Neuropsycholoog of Verpleegkundig Specialist toegewezen gekregen voor het instroomjaar 2020 die u bij nader inzien wilt intrekken? Geef dit dan z.s.m. maar uiterlijk 31 mei 2019 door aan TOP Opleidingsplaatsen. Deze plaats(en) worden dan opnieuw verdeeld.

 

Contactgegevens TOP Opleidingsplaatsen