Extra geld voor jeugdhulp en ggz zeer hard nodig voor toegenomen problematiek

Het kabinet stelt de komende jaren ruim 1 miljard euro extra ter beschikking voor de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg. 

Het NIP hoopt dat er voldoende middelen en ruimte komen  voor de uitvoering van de jeugdhulp en jeugdbescherming, zodat psychologen hun werk goed kunnen doen. Daarbij is ook belangrijk dat de extra middelen ook worden ingezet om met kennis van wat werkt de jeugdhulp merkbaar beter te maken.

Het Nip denkt graag mee over hoe de middelen slim kunnen worden ingezet.

 

Hoofdlijnenakkoord 2018

Het ‘extra geld’ voor de GGZ was al in het hoofdlijnenakkoord in 2018 toegezegd, en in feite door de sector zelf opgebracht in de vorm van een verlaging van het macrobudget. In 2019 is op aandringen van het NIP € 20 miljoen hiervan al geïnvesteerd in extra opleidingsplaatsen om de werkdruk en tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen. Deze extra investeringen zijn ook komende jaren hard nodig.

Daarnaast maakt VWS extra geld vrij om de ggz-zorg in de wijken te verberbeteren zodat cliënten in de ggz daar beter en dicht bij huis geholpen kunnen worden. Een belangrijke ontwikkeling om de ambulantisering en doorstroom in de GGZ te bevorderen vindt ook het NIP. Maar ook dit moet beter gefaciliteerd worden om professionals in instellingen, wijken en de eerstelijnszorg beter met elkaar te laten samenwerken.

Daarnaast zet het  NIP zich voor haar leden onverminderd in voor het verlagen van regeldruk, administratieve lasten en de wachtlijsten, het verbeteren van integrale zorg tussen zorgdomeinen, betaalbaarheid en kwaliteitsverbetering van de zorg. Eerder al wist het NIP extra gelden voor opleidingsplaatsen voor psychologen in GGZ te bewerkstelligen.

 

Meer weten wat het NIP doet op het gebied van de jeugdhulp en de ggz?