European educational conference for psychologists, teachers and researchers (ESPLAT) in Utrecht

Ben je als docent werkzaam op het gebied van de psychologie? Of heb je als psycholoog belangstelling voor onderwijs en leren in de psychologie? Mis deze primeur niet en leer van je internationale collega’s!

De eerste editie van het nieuwe tweejaarlijkse ESPLAT-congres vindt van 25-27 september plaats in Utrecht. Vanuit het NIP zijn we daar trots op en we leveren dan ook graag een bijdrage aan de organisatie.

 

Over ESPLAT

Doel van de dit jaar opgerichte ESPLAT (European Society for Psychology Learning and Teaching) is het optimaliseren van kwaliteit van psychologieonderwijs op alle niveau’s en het delen van psychologische kennis en evidence- based onderwijsmethodieken. De ESPLAT biedt docenten en onderzoekers een (online en offline) platform om ervaringen te delen, contacten te leggen en van elkaar te leren op Europees niveau. 

 

Pyschologie in brede zin

Het thema van de conferentie is ‘Teaching and learning to foster the psychologist of the future’ en dekt het psychologie-onderwijs op alle niveau’s (academisch niveau, postmaster-niveau en op middelbare schoolniveau voor die landen waar psychologie als vak wordt aangeboden). De keynotes gaan onder meer over diversiteit, evidence-based leren en ‘psychological literacy’ – het toepassen van psychologische kennis in het dagelijks leven. Er worden ook presentaties gegeven door collega’s van de verschillende Nederlandse universiteiten.

 

Voortrekkersrol van Universiteit Utrecht

ESPLAT werkt als organisatie samen met EFPA. De EFPA Board of Educationals affairs (waar Helen Bakker namens het NIP zitting in heeft) heeft gekozen voor Utrecht als congreslocatie vanwege de kwaliteit van het psychologieonderwijs en omdat de Universiteit Utrecht voortrekker is op gebied van onderwijskwalificaties en het opleiden van docenten.

Yolanda van Beek en Helen Bakker zijn beiden werkzaam als universitair hoofddocent Psychologie en hosten deze eerste Europese onderwijsconferentie voor psychologen.

Helen Bakker: “Via diverse initiatieven zijn mensen binnen de Universiteit Utrecht bezig met onderwijsvernieuwing, activerende didactiek, blended learning, et cetera. Wij willen hier met de ESPLAT-conferentie bij aansluiten, maar dan specifiek voor onderwijs in de psychologie. Als we op Europees niveau kennis delen, dan kunnen we elkaar kinderziektes besparen. We willen immers allemaal dat vernieuwingen ook verbeteringen zijn.”

Yolanda van Beek: “Er wordt van alles en nog wat ontwikkeld en bedacht op het gebied van psychologieonderwijs. Maar werken die nieuwe werkvormen ook, bereik je de vernieuwing die je beoogt? Kan onderwijs efficiënter worden via blended learning en interactieve e-modules? En hoe onderzoek je dat? Daarover willen we kennis uitwisselen.”

 

Het NIP: beroepsvereniging voor álle psychologen

Het congres is voor het NIP een mooie gelegenheid om te laten zien dat wij kwaliteit van onderwijs en opleiding van psychologen hoog in het vaandel hebben staan. Als beroepsvereniging is het één van onze speerpunten om wetenschap te verbinden met de praktijk, in dit geval van de schoolpsychologen. De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt immers voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de opleiding.

Het NIP vindt het belangrijk om te laten zien dat we een beroepsvereniging zijn voor álle psychologen, óók voor psychologen die werken als docent of onderzoeker.

Dus ben jij als psycholoog werkzaam als docent of heb je affiniteit met onderwijs en leren in de psychologie? Dan ontmoeten we je graag in september op het ESPLAT-congres!

 

Lees meer

  • Data en locatie: 25-27 september in Utrecht (Paushuize)
  • Zie voor meer informatie en aanmelden de congreswebsite: esplat2019.org
  • Lees meer over ESPLAT op esplat.org