European Congres of Psychology en General Assembly van EFPA

Verschillende NIP-leden zijn afgelopen week actief geweest op het European Congress of Psychology (ECP) in Moskou. 

Dit congres wordt elke twee jaar georganiseerd door één van de leden van EFPA (European Federation of Psychologists Associations). In 2017 waren het NIP en de Belgische Federatie van Psychologen verantwoordelijk voor de editie in Amsterdam. Dit jaar werd het congres georganiseerd door de Russian Psychological Society.

 

Ongecensureerd

Diverse actieve NIP-leden waren present op het congres en hielden presentaties of organiseerden symposia. Dit grote EFPA-congres bracht wetenschappers en in de praktijk werkende psychologen (uit diverse werkvelden) vanuit de hele wereld samen. Belangrijk gegeven is dat het congres ongecensureerd kon plaatsvinden, ook over onderwerpen als mensenrechten of LGBTIQ.

Magda Rooze bij bijeenkomst over emergency preparedness and crisis intervention

 

Nederlandse delegatie bij de EFPA General Assembly

Het NIP is als enige psychologievereniging uit Nederland lid van de EFPA, omdat het NIP de meeste psychologen (in de volle breedte van het vak) representeert. Binnen EFPA is de General Assembly het hoogste orgaan. De General Assembly wordt aansluitend op het congres gehouden.

Vanuit Nederland hebben (foto bovenaan, v.l.n.r.) Magda Rooze (tevens voorzitter van de EFPA Standing Committee on crisis, disaster and trauma), Aart Franken (Algemeen Bestuur NIP), Monique Rook (directeur) en Henk Geertsema (voorzitter EFPA Board of ethics) de General Assembly bijgewoond.

 

Inspiratie

Tijdens de bijeenkomst zijn de voortgang en aanbevelingen van alle standing committees en board binnen EFPA besproken en is de focus voor 2019-2021 bepaald. Tevens is een nieuwe Executive Council gekozen en een nieuwe voorzitter.

De bijeenkomst en alle contacten eromheen zijn bijzonder waardevol en sluiten aan op de missie van het NIP. We doen inspiratie op door bijvoorbeeld de collega’s van de British Psychological Society of de Belgische federatie van psychologen te spreken. Dit najaar organiseren we een rondetafelbijeenkomst met alle NIP-leden die actief zijn binnen EFPA-gremia, om daarmee zorg te dragen voor meer zichtbaarheid van wat we doen en wat we ophalen binnen de EFPA.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de EFPA? Kijk dan eens naar deze links (let wel: dit is geen complete opsomming van alle boards and standing committees waarin we actief zijn):

Neem voor meer informatie contact op met Monique Rook (monique.rook@psynip.nl)