Erkenning GZ-opleiding Amsterdam UMC/GERION

De aanvraag van GERION om de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog te verzorgen is gehonoreerd door het Ministerie van VWS. Dit besluit is mede gebaseerd op een positief advies van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt.

De landelijk toegankelijke opleiding is gericht op de hele levensloop en passend bij het generalistische karakter van de BIG registratie gezondheidszorgpsycholoog. Het opleiden gaat plaatsvinden in nauwe samenwerking met praktijkinstellingen, waarbij begeleiders uit de praktijk structurele ondersteuning wordt geboden bij hun opleidingstaken.

GERION is onderdeel van de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC. Naar verwachting start de eerste groep in januari 2021

Het NIP feliciteert GERION met deze erkenning.

 

Meer informatie

Zie gerion.nl of neem contact op met Henk Geertsema, gz-psycholoog en hoofd nascholing via h.geertsema@amsterdamumc.nl.

Henk Geertsema is namens het NIP voorzitter van de EFPA Board of ethics en is voormalig voorzitter van de BEZ.