Enquête Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Hoe worden de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming gebruikt? Het programmateam is benieuwd naar de ervaringen en meningen van jeugdprofessionals.

De afgelopen jaren is flink gewerkt aan het uitbouwen en optimaliseren van de richtlijnen. Hoe worden deze in de praktijk gebruikt en ervaren? Om dit te onderzoeken heeft het programmateam een enquête opgesteld. Ook als je als jeugdprofessional de richtlijnen nog niet kent of gebruikt, kun je de enquête invullen.

Invullen kan tot en met 7 oktober 2019 en kost 10 à 15 minuten. Deelnemers maken kans op een Bol.com-bon van 25 euro.  De antwoorden worden anoniem verwerkt. Alle deelnemers ontvangen de resultaten van de enquête en deze worden ook gepubliceerd op richtlijnenjeugdhulp.nl.

Hartelijk dank voor je medewerking!

Fijn als je de link naar de enquête ook in je netwerk deelt met andere organisaties en jeugdprofessionals: samen zorgen we voor een zo groot mogelijk bereik.

 

 

De richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn ontwikkeld op initiatief van het NIP, BPSW en NVO en mogelijk gemaakt met een subsidie van het Ministerie van VWS.