COTAN Beoordelingssysteem: nu ook engelstalig

Het COTAN beoordelingssysteem wordt niet alleen gebruikt door de beoordelaars van de COTAN en Nederlandse testuitgevers, maar ook aan Nederlandse universiteiten in het kader van psychologieonderwijs. 

Het COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests (2010) bevat criteria voor het beoordelen van psychologische tests, schooltoetsen, schalen en vragenlijsten die worden gebruikt op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie, het onderwijs, klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie en andere contexten.

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) publiceert testbeoordelingen via cotandocumentatie.nl, om daarmee de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland te bevorderen. Deze beoordelingen kunnen door psychologen en andere professionals worden gebruikt als hulpmiddel bij het maken van een verantwoorde keuze voor een test.

 

Engelse vertaling

Onlangs publiceerde het NIP de Engelse vertaling van het COTAN beoordelingssysteem. Dit beoordelingssysteem wordt niet alleen gebruikt door de beoordelaars van de COTAN en Nederlandse testuitgevers, maar wordt ook vaak geraadpleegd aan Nederlandse universiteiten in het kader van psychologieonderwijs.

Ter illustratie: bij verschillende psychologiecursussen in Nederland is het een vereiste voor studenten om systematisch de kwaliteit van een test en de bijbehorende handleiding te beoordelen op basis van het COTAN beoordelingssysteem. In Nederland worden echter steeds meer psychologiecursussen in het Engels gegeven, waarbij Nederlandstalige studenten steeds vaker deelnemen aan de Engelstalige specialisaties van deze programma’s. Bovendien vroegen buitenlandse onderzoekers en psychologen de COTAN in toenemende mate om een Engelse vertaling van het testbeoordelingssysteem. De COTAN en het NIP vonden het daarom belangrijk om een Engelstalige versie van het COTAN beoordelingssysteem te publiceren.

Het pdf document is hier te raadplegen (de eerste twee pagina’s zijn in het Nederlands, de derde pagina is in het Engels):