Einde collectieve licentie DSM-5 voor jeugd-ggz 

Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg binnen het domein van de Jeugdwet (jeugd-ggz) kunnen zelf voor gebruik van de DSM-5 classificatie met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 een licentie aanvragen. 

Het gebruik van de DSM-5 classificatie in interne informatie- en registratiesystemen in de jeugd-ggz is sinds 1 januari 2018 niet langer toegestaan onder de licentie van de Nederlandse Staat (zoals voorheen geregeld via de Nederlandse Zorgautoriteit). Dit is een gevolg van gewijzigde regelgeving (zie ook het nieuwsbericht: Licentie DSM5 gebruik –  11 juli 2018)

Vóór 2018 was er door de toenmalige sector GGZ met subsidie van VWS toch een sectorbrede licentie-afspraak gemaakt met uitgeverij Boom voor het gebruik van de DSM-5 classificatie in registratiesystemen in de jeugd-ggz. Deze afspraak is met ingang van 1 januari 2019 verlopen.

Dit betekent dat aanbieders van geestelijke gezondheidszorg binnen het domein van de Jeugdwet (jeugd-ggz) voor het gebruik van de DSM-5 classificatie in 2019 zelf met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 een licentie kunnen aanvragen bij Boom uitgevers Amsterdam (zie ook dsm-5.nl/licenties).

De licentie is vereist voor het gebruik van de DSM-5 classificatie voor het classificeren en vastleggen van de diagnose in interne registratie- en informatiesystemen, waaronder een elektronisch cliënten- of patiëntendossier. De DSM-5 classificatie is de lijst van codes, stoornisnamen en domeinen van DSM-5, vermeld in het ‘Beknopt overzicht van de criteria DSM-5’ (Nederlandse vertaling, 2014), zoals door Boom uitgegeven onder licentie van de American Psychiatric Association.

Ter voorkoming van boetes en voor het aanvragen van een licentie adviseren wij NIP-leden contact op te nemen met Boom uitgevers Amsterdam: