Dr. Gert-Jan Prosman nieuw lid Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van het NIP is blij aan te kondigen dat de Ledenraad Dr. Gert-Jan Prosman benoemd heeft als lid van het Algemeen Bestuur van het NIP. 

Hij volgt Prof. Dr. Hans Koot op die per 1 januari 2019 uit het bestuur is getreden.

Gert-Jan Prosman is Universitair Hoofddocent bij de Universiteit Twente en combineert dit met zijn functie als senior GZ-psycholoog bij het Centrum voor Revalidatie Roessingh in Enschede.

Daarnaast is hij Hoofddocent Educatie en Innovatie binnen de GZ-opleiding en docent van de Postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog binnen de RINO Groep.

Hij heeft zijn eigen praktijk als GZ-psycholoog en Supervisor Cognitief Gedragstherapeut. Vanaf 2012 is Prosman vice-voorzitter van de registratiecommissie van de registratie Eerstelijnspsycholoog NIP.

Sinds juni 2018 is hij NIP-afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van Pijn Alliantie in Nederland (PAiN).

De nadere portefeuilleverdeling binnen het Algemeen Bestuur wordt nog met elkaar afgestemd en hierover volgt meer informatie op een later moment.