Dinsdag 8 januari: extra webinar Kostprijsonderzoek Vrijgevestigden

NIP-leden die als vrijgevestigde werkzaam zijn in de GGZ (zorgverzekeringswet, volwassenzorg) en door de NZA verplicht zijn deel te nemen aan het kostprijsonderzoek kunnen op 8 januari 2019 (17.30 – 19.00 uur) gratis deelnemen aan een webinar.

In het webinar ligt de focus op het afronden van het invulsjabloon kosten vrijgevestigde praktijk. Er wordt ingegaan op de veelgestelde vragen en er wordt een toelichting gegeven op de doorrekening van de kostprijs in de nieuwe versie van het sjabloon. Er is tijdens het webinar volop gelegenheid om vragen te stellen.

Het webinar is te volgen via YouTube

 

Dit webinar is een vervolg op de webinar van 6 december 2018.  Maar liefst 791 kijkers hebben dit webinar bekeken waarin het sjabloon is doorgenomen en vragen van kijkers zijn beantwoord. Uit de positieve reacties bleek dat deze avond als nuttig werd beoordeeld; deelnemers kregen genoeg informatie om het sjabloon in te vullen.

Inmiddels is het NZa kostprijsonderzoek tarieven ggz 2020 al drie weken onderweg en is 75% van de vrijgevestigden al begonnen aan het invullen van het uitvraagsjabloon; de telefoon van het accountteam bij de NZA (Sira/Capgemini) staat roodgloeiend.

Let op: U heeft nog t/m donderdag 31 januari 2019 om het sjabloon zelf aan te leveren.