Denk mee over de nieuwe werkagenda van de RVS

Welke thema’s zijn de komende tijd van belang voor volksgezondheid en samenleving? De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vraagt de input van zorgprofessionals  voor de nieuwe werkagenda. 

Aan de hand van deze agenda worden de belangrijkste thema’s geidentificeerd die als rode draad voor de werkzaamheden van de RVS  dienen. Langs deze thema’s worden de adviezen aan kabinet en parlement (grotendeels) vormgeven.

De RVS geeft onafhankelijk advies aan regering en parlement over ontwikkelingen op het snijvlak tussen volksgezondheid, zorg en samenleving. De RVS stelt dit jaar een nieuwe werkagenda op, waarmee de Raad de belangrijkste opgaven voor de komende jaren wil adresseren. Ook NIP-leden worden uitgenodigd om kenbaar te maken welke onderwerpen bovenaan de agenda zouden moeten staan. In de vragenlijst kunt u dit middels sterren aangeven, zelf onderwerpen aandragen kan ook.

Ook in 2017 zijn NIP-leden geraadpleegd over de werkagenda, meerdere ideeën zijn toen met succes meegenomen in een agenda voor de Minister. Uw input is dus zeker van belang! De resultaten worden in een later stadium teruggekoppeld.

Op rankingthetopics.nl leest u meer over de RVS, over de raadpleging en de werkagenda. De resultaten van de raaspleging worden op deze website gepubliceerd en gedurende de looptijd van de vragenlijst bijgehouden.