Deel uw ervaringen met de Jeugdhulp

Het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’ heeft als doel om de Jeugdhulp steeds beter te maken. Om dit voor elkaar te krijgen is onder andere het Online Vertelpunt Zorg voor de Jeugd ontwikkeld. Via dit Vertelpunt kunnen jeugdigen, ouders en professionals hun ervaringen met de Jeugdhulp delen. Op basis van deze persoonlijke ervaringen en verhalen kunnen weer nieuwe verbetervoorstellen gerealiseerd worden. De analyses op basis van de ervaringen worden gerapporteerd aan de Tweede Kamer. Het NIP is betrokken bij deze analyses.

Bent u een professional in de Jeugdhulp en wilt u uw ervaringen delen? Het Vertelpunt staat open vanaf 27 mei 2019. Jongeren en hun ouders kunnen al vanaf 20 mei 2019 hun verhaal delen.