Foto: Smiley.toerist - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30399028

Concretisering RVS-rapport 'Blijk van Vertrouwen' met NIP-visitatie 

Medio mei bracht de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving het rapport Blijk van vertrouwen – Anders verantwoorden voor goede zorg (pdf) uit. In het rapport wordt aanbevolen om de praktijk van verantwoording om te draaien. 

Niet meer verantwoording moéten afleggen maar zich verantwoordelijk opstellen, daar gaat het om. Het NIP onderschrijft van harte de strekking van het rapport (zie het nieuwsbericht van 15 mei jl.: RVS: ‘Praktijk van verantwoording moet op de schop). Het is onderdeel van de professionele attitude van psychologen om de eigen deskundigheid op peil te houden en zich voortdurend lerend en verbeterend op te stellen. Zo staat het ook in de Beroepscode.

Het NIP biedt hier een handvat voor aan in de vorm van visitatie. Visitatie is er nu al voor psychologen (volwassenen en jeugdigen, BIG en niet-BIG) met een eigen praktijk in de geestelijke gezondheidszorg en voor psychologen werkzaam in algemene ziekenhuizen.

Visitatie wordt in 2019 uitgebreid naar psychologen in de sector Verstandelijk Gehandicapten en de sector Ouderenzorg. En mogelijk naar meer werkvelden.

 

Wat is visitatie?

  • Visitatie is een manier om zelf te reflecteren op het eigen functioneren waarna u de uitkomst bespreekt met collega psychologen en eventueel ook een visiteur.
  • Visitatie is een van de beste manieren om direct, persoonlijk en concreet te leren omdat het dicht op de eigen werkwijzen zit.
  • Visitatie is een vorm van zelfreflectie en feedback van collega’s die leidt tot inzicht in de sterke en ontwikkelpunten van het eigen functioneren.

Bent u vrijgevestigd en heeft u nog niet deelgenomen aan de visitatie?

Meld u dan aan voor visitatie Basis en vervolgens voor visitatie Certificaat.

  • Zie voor meer informatie, data en aanmelding: Visitatie

 

Foto: Smiley.toerist, CC BY-SA 3.0, Wikimedia