Burn-out is een serieus probleem dat je professioneel moet aanpakken!

De sectie Arbeid & Organisatie van het NIP werkte mee aan het Nationaal Stressdebat van Omroep Max. In de landelijke media was al volop aandacht voor het debat dat 9 juli 2019 om 20.30 uur op NPO2 werd uitgezonden.

Omroep MAX, het NIP en de bedrijfsartsen verstuurden gezamenlijk het persbericht Zorgen om wildgroei aan coaches tegen stress en burn-out. Het aantal coaches vertienvoudigde de afgelopen twintig jaar van 415 naar 4.484.

 

Serieus probleem professioneel aanpakken!

Het NIP pleit ervoor om altijd naar een geregistreerde Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP door te verwijzen. Zij bieden dienstverlening gericht op het welbevinden op het werk: motivatie, vitaliteit, effectiviteit, productiviteit en werkplezier. Zij hebben kennis en deskundigheid van werk en psychisch welzijn, en werken op het snijvlak van beide. En belangrijker: zij kijken naar de volledige context van iemand en versterken niet alleen het individu maar kunnen ook de werksituatie verbeteren.

Maud van Aalderen, Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP, was uitgebreid aan het woord in het AD: Burn-out? Pas op voor de coach en pauzeer! Haar boodschap: burn-out is een serieus probleem dat je professioneel moet aanpakken! Paul Kop werd om 11 uur door RTL Z geïnterviewd.

 

Sleutelrol voor Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP

Burn-out is een groot maatschappelijk probleem. De sectie Arbeid & Organisatie van het NIP vindt dat geregistreerde psychologen een sleutelrol moeten hebben bij de aanpak van de burn-out problematiek in Nederland. Zij zijn dé expert op het gebied van mens en werk. De A&O-werkgoep burn-out buigt zich over dit thema. Een groep psychologen uit de praktijk en wetenschappers werken aan een strategie en visie. Het NIP timmert samen met het A&O-sectiebestuur flink aan de weg om haar expertise over burn-out te delen met stakeholders. Van de politiek tot verzuimverzekeraars.

De bevindingen van de sessies van de werkgroep zijn in beeld gebracht door een tekenaar.

 

Mensen staan altijd aan!

“De stressrespons blijkt volgens de neurobiologie geen respons op een stressor (dreiging) te zijn maar een default respons die ‘altijd aan staat’ tenzij er veiligheid wordt waargenomen. Deze ‘omgekeerde’ stresstheorie kan verklaren waarom langdurige stressresponsen veelal voorkomen in uiteenlopende situaties zonder per se veel stressoren. Dit zijn bijvoorbeeld eenzaamheid, lage sociaaleconomische status, niet-natuurlijke omgevingen, vroege (zelfs prenatale) stress of emotionele verwaarlozing, of verminderde lichamelijke weerbaarheid (bijv. obees, ziek, oud). Wat deze situaties gemeenschappelijk hebben is verminderde sociale of fysieke veiligheid. Stressmanagement kan zich dus beter richten op condities en vaardigheden die -grotendeels onbewuste- waarneming van veiligheid bevorderen dan op omgaan met stressoren.” Kijk de lezing terug van Jos Brosschot, bijzonder hoogleraar psychofysiologische mechanismen van alledaagse stress aan de Universiteit Leiden, tijdens het NIP-lustrumcongres. De werkgroep burn-out heeft input geleverd op de consultatie voor een initiatiefwet. Het gaat om de initiatiefwet Recht op onbereikaarheid.