Beschikbaarheidsbijdrage GZ opleidingsplek omhoog

De NZA heeft onlangs de nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen gepubliceerd. Deze beleidsregel gaat in op 1 januari 2020. In de bijlage van deze beleidsregel zijn de nieuwe vergoedingsbedragen voor de (medische) vervolgopleidingen in de ggz opgenomen. De tarieven zijn tot stand gekomen op basis van een eigen kostenonderzoek, waarbij het NIP samen met de NVGZP en GGZ Nederland deel uitmaakte van de begeleidingsgroep.

Het gaat om opleidingen voor zeven beroepen:

  • gz-psycholoog
  • psychotherapeut
  • klinisch psycholoog
  • klinisch neuropsycholoog
  • psychiater in de ggz
  • klinisch geriater in de ggz
  • verpleegkundig specialist ggz

In de hoogte van de beschikbaarheidsbijdrage voor de ggz-opleidingen is rekening gehouden met het verschil in kosten tussen kleinere en grotere instellingen. De beschikbaarheidsbijdrage sluit nu beter aan op de kosten van het opleiden.

 

Een beter opleidingsklimaat in de ggz

Het NIP ziet de nieuwe vergoedingsbedragen als een belangrijke stap op weg naar een beter opleidingsklimaat in de ggz, waarbij er inderdaad geen eigen bijdragen van opleidelingen meer nodig zijn. In de komende jaren volgen kostenonderzoeken voor meer opleidingen.

Het NIP blijft deel uitmaken van de begeleidingsgroep om er op toe te zien dat er voor alle P-opleidingen voldoende middelen worden vrijgemaakt.