Belangrijke stap richting Kinder- en Jeugdpsycholoog in BIG

Minister Bruins van VWS heeft groen licht gegeven voor het voorbereiden van een wetsvoorstel om de Kinder- en Jeugdpsycholoog op te nemen in artikel 3 van de wet BIG. Dat is gisteren gebleken tijdens een gesprek met VWS.
Deze toezegging is voor het NIP, maar vooral voor kinder- en jeugdpsychologen, kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, een belangrijke stap in een proces dat al lang loopt.

Het NIP heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om opname van het beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG mogelijk te maken. De expertise van kinder- en jeugdpsychologen is gericht op ontwikkeling en integraal werken, over schotten en stelsels heen. De kwaliteitsborging van Kinder- en Jeugdpsychologen moet daarom goed geregeld zijn, zowel voor het Jeugddomein als voor het volwassenendomein en de langdurige zorg. Daarvoor is opname van het beroep in de wet BIG van belang.

De komende tijd gaat het NIP intensief met VWS in gesprek over de voorbereiding van het wetsvoorstel, en de zaken die daarvoor nog geregeld moeten worden. Een wetswijziging vraagt om zorgvuldige voorbereiding en behandeling. Onderdeel daarvan is een openbare internetconsultatie, ter raadpleging van het veld.

Inwerkingtreding zal nog enige tijd duren. Zodra we meer informatie hebben over het tijdpad zullen we dat vanzelfsprekend melden. Belangrijk is dat het traject nu in werking is gezet.

Het wetsvoorstel voor toevoeging van K&J aan de wet BIG staat los van de aanpassingswet Zorg en Dwang. Daarin heeft het NIP ook aandacht gevraagd voor de positie van kinder- en jeugdpsychologen, in relatie tot de rol van Wzd-functionaris. Zie daarover het nieuwsbericht Wet zorg en dwang: NIP vraagt extra aandacht voor Kinder- en Jeugdpsycholoog van 25 april jl.

 

Lees verder