Ambassadeurs Jeugd met minister in gesprek over hun werk en hun beroepstrots

Op 4 oktober j.l. gingen de ambassadeurs Jeugd in gesprek met minister Hugo de Jonge over hun werk, hun passie en de zorgen die zij hebben in hun werk binnen het jeugddomein.

Onder het mom ‘ga in mijn schoenen staan’ openden de ambassadeurs jeugd het gesprek en kreeg de minister een ‘schoen’ overhandigd.

De schoen die werd aangeboden was een damesschoen en dat was niet voor niets: de vrouw van de minister is een beroepsgenoot, zij werkt als schoolmaatschappelijk werker.

 

Hoe komt het dat het werk van jeugdhulpverleners zo weinig zichtbaar is? En hoe komt het dat veel mensen ‘iets van opvoeden weten’- maar niet snappen dat hulp aan kinderen, gezinnen en hun omgeving soms echt door professionals moet worden gedaan?

Hoe komt het dat niemand in de media het werk van een oncoloog in twijfel trekt als een patiënt ondanks een behandeling overlijdt? En hoe komt het dat vele mensen op de stoel van jeugd-professionals gaan zitten om hen te vertellen wat er beter moet en kan in hun werk?

 

Beroepstrots

Het was een gesprek over beroepstrots – ook op een heel concreet niveau; voor welk kind, voor welke jongere heb jij vandaag het verschil gemaakt? En heb je het daar over met collega’s? Kunnen jullie stilstaan bij successen en deze ook delen? Deze verhalen gaan we ophalen en verder brengen.

Ook de zorgen zijn gedeeld over het werk in het jeugddomein op dit moment. Met elkaar hebben we afgesproken dat we:

  1. gaan kijken naar het maken van impact op de opleidingen (hoe spreken we onze aanstaande collega’s aan met het echte mooie verhaal over het werk in de jeugdhulp)
  2. mooie verhalen gaan delen
  3. de minister een keer langskomt op de werkvloer van een van onze ambassadeurs
  4. de professionele standaard de bodem moet zijn waarop jeugdhulpverleners moeten kunnen staan – en die de beroepsvereniging en de beroepsgroep kan versterken.

Ons doel: niet meer praten over ons, maar met ons! Een mooie oogst. En… we zijn nog niet uitgesproken. Op 11 december spreken we opnieuw met de minister. En op 18 november hebben we een ontbijtafspraak met de Kamerleden die deze ochtend debatteren in de Kamer over ons werk.

Met dank aan Magteld Beun (BPSW)

NIP Beleidsmedewerker Wilma Lozowski was aanwezig bij het gesprek. Samen met de ambassadeurs gaan we bovenstaande punten verder uitwerken.

 

Psychologen: Wil jij ook ambassadeur worden?