Advies RVS: De B van Bekwaam - naar een toekomstbestendige Wet BIG

De Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) heeft op verzoek van VWS een advies uitgebracht over de toekomstbestendigheid van de wet BIG.

De Raad concludeert dat de  Wet BIG niet toekomstbestendig is en adviseert toe te werken naar een Wet op de Bekwaamheden in de gezondheidszorg. Het credo is minder beroepen en meer bekwaamheden reguleren in de zorg. Daarbij heeft de RVS een model voor ogen dat is gebaseerd op regulering van de basisberoepen door middel van de opleiding en registratie, aangevuld met een persoonlijk bekwaamheden-portfolio van professionals.

Het NIP leest in het advies veel aspecten die voor onze beroepsgroep interessant en relevant zijn, zoals de nadruk op bekwaamheden van professionals en de eigen verantwoordelijkheid van beroepsbeoefenaren daarin. Ook wordt in het advies ingegaan op de rol van tuchtrecht en de gevolgen die de invoering van een bekwaamheidsmodel kan hebben voor de opleiding.

De RVS stelt aan dat de uitwerking van de voorgestelde oplossingsrichting in nauwe afstemming moet plaatsvinden met alle relevante belanghebbende partijen, waaronder de beroepsverenigingen. Het NIP onderschrijft dit, en wil de komende tijd zowel intern als met andere partijen graag in gesprek over de voor- en nadelen van het advies.