Actieve leden geven nieuwe input voor strategische koers NIP tijdens dialoogsessie

Op 16 april traden bestuur en actieve leden voor de tweede maal in dialoog over de strategische koers van het NIP.

In een setting vol positieve energie en creativiteit kwamen de talloze nieuwe mogelijkheden voor onze vereniging aan de orde.

‘NIP is er voor het individu, organisaties en de maatschappij’

Het NIP heeft een aantal unieke voordelen waardoor – als enige beroepsvereniging in Nederland – alle psychologen zich er thuis voelen: een brede wetenschappelijke basis, de beroepscode en de COTAN en internationale contacten. Deze voordelen bieden goede kansen voor het NIP om psychologen te verbinden en in hun professionele beroepsuitoefening te versterken.

Bijvoorbeeld door ervaren en startende psychologen met elkaar te verbinden en de intercollegiale uitwisseling te bevorderen. Ook voor organisaties hebben we veel te bieden bijvoorbeeld op thema’s als werkdruk, nieuwe technologieën en duurzame inzet. En op maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, depressie, veerkracht en zelfredzaamheid.

Aan het bestuur, de secties en commissies van het NIP de taak om deze ideeën een plaats te geven in de jaarplannen voor komend jaar.

De dialoogsessie is een vast onderdeel in de jaarcyclus van het NIP. Bestuur en actieve leden ijken gezamenlijk de wenselijke koers van het NIP en zetten zo de strategische lijnen uit voor onze vereniging.