Aanpassing toetsadviezen groep 8

Een deel van de leerlingen in groep 8 heeft een onjuist toetsadvies op de eindtoets gekregen. Het gaat om leerlingen die alternatieve eindtoetsen hebben afgelegd (dus niet de Centrale Eindtoets).

Vandaag worden er voor deze leerlingen nieuwe adviezen verstuurd.

De Expertgroep Toetsen Primair Onderwijs (PO) is een onafhankelijke commissie, die opereert in opdracht van het Ministerie van OCW en alternatieve eindtoetsen in het primair onderwijs beoordeelt. Vanuit deze rol is de Expertgroep PO betrokken bij de berekening van de toetsadviezen. Het NIP is alleen verantwoordelijk voor het voeren van het secretariaat van de Expertgroep PO.

Het NIP en de COTAN zijn niet verantwoordelijk voor en betrokken bij de berekening van de toetsadviezen.

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij het Ministerie van OCW.