10 oktober World Mental Health Day WHO: 'Psychological care and knowledge can save lives' 

De World Mental Health Day 2019 (10 oktober 2019) van de WHO staat dit jaar in het teken staat van suicide. De WHO geeft aan aan dat de focus moet liggen op preventie en dat psychologische kennis en expertise daarbij onmisbaar is.

Het NIP vindt het belangrijk dat de WHO de kennis en expertise uit de psychologie expliciet benoemt bij de keuze voor dit thema:

“Changing of meanings that increase suicide ideation, reducing hopelessness, promoting skills development, fostering communication, and improving it; are all core activities of psychologists.” 

Ook in Nederland is er veel aandacht voor het thema sucïdepreventie. Op 8 oktober jl. heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS een petitie in ontvangst genomen die oproept suïcidepreventie structureel op te nemen in de opleiding van hulpverleners, waaronder psychologen. NIP-directeur Monique Rook zit in het comité van aanbeveling van de petitie.

 

Informatie WHO

 

EFPA: ‘Suicide is largely preventable’

 

Wilt u op social media aandacht besteden aan de World Mental Health Day? Gebruik dan de hashtag #WorldMentalHealthDay

Kijk voor alle achtergrondinformatie in het NIP themadossier Suicidepreventie of ga naar 113 Zelfmoordpreventie voor professionals