Vrijstellingenbeleid: reactie naar vLOGO

Het NIP heeft per brief gereageerd op het besluit van vLOGO om voor de individuele opleidingstrajecten geen vrijstelling te geven.

Eerder meldden wij (Vrijstellingenbeleid opleiding gz-psycholoog – 19 juli 2018) dat vLOGO voornemens is voor de individuele opleidingstrajecten (NIP K&J, NIP A&G, individueel traject NVO-OG) helemaal geen vrijstelling te geven, en voor de gestructureerde opleidingen (OG en CGT) tot een maximum van 25%. Deze uitkomst leidde bij het NIP tot veel onbegrip en verontwaardiging; met name het opleidingstraject van de Kinder- en Jeugdpsycholoog is aantoonbaar gelijkwaardig aan de gz-opleiding.

Inmiddels heeft het NIP een inhoudelijke reactie gestuurd naar vLOGO met daarbij het verzoek om binnenkort aan tafel te gaan. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!