Voorzitter NIP: Muller houdt pleidooi voor toekomst ggz

“Een sterke maatschappij waarin de psycholoog samen met de patiënt weer de regie heeft en de professional doet waarvoor hij of zij voor dit mooie vak heeft gekozen. En inzet, opleiding en ontwikkeling van psychologen vanaf het moment dat zij afstuderen en gedurende hun verdere loopbaan.“

NIP-voorzitter Jeroen Muller hield dit pleidooi op 24 april voor patiënten, professionals, zorgaanbieders en verzekeraars en VWS tijdens een bijeenkomst waarbij de toekomst voor de ggz werd besproken.

 

Beeldende casus

Muller schetste de toekomst van de ggz aan de hand van een beeldende casus:

“Langzaam dringt het door dat de wekker afgaat. Marco’s hoofd voelt zwaar aan en hij moet vechten tegen de slaap. Hij wil eigenlijk nog even slapen. Sinds hij ingesteld is op zijn slaapmedicatie slaapt hij beter door, maar heeft wel moeite met opstaan. Hij bedenkt zich dat hij vandaag een mail zou sturen naar zijn behandelaar om te vragen of de medicatie een tandje minder kan. In de ochtend duurt het te lang voordat de mist uit zijn hoofd opgetrokken is. Dat wil hij niet. Sinds een jaar volgt hij een opleiding als kok bij Restaurant Freud en hij vindt dat zijn hoofd helder moet zijn als hij daar binnen komt lopen.”

Lees de volledige speech

 

Inzet: betere positie professional

Het pleidooi van Muller diende als inspiratie voor het ggz-beleid voor de komende regeerperiode. Belangrijke thema’s kwamen aan bod zoals het terugdringen van de administratieve lasten en de professional weer in zijn rol als behandelaar, samenwerking tussen de zorgdomeinen en vooral de patiënt weer centraal met regie op zijn eigen leven. een lijn die al is ingezet met de Agenda GGZ voor gepast gebruik en transparantie.

 

Wat is uw mening?

Het NIP onderhandelt samen met P3NL voor een betere positie van professional en patiënt in de ggz. Om de belangen zo goed mogelijk te behartigen, vraagt het NIP input van leden en bestuurders. Uw inbreng of visie kunt u geven via de LinkedIn groep https://www.linkedin.com/groups/722557