Verruiming omzetplafond quick win bij aanpak wachttijden

Omzetplafonds van verzekeraars hebben een bescheiden maar significante invloed op wachtlijsten in de volwassen ggz. Dat concludeert de NZa. NIP/P3NL kregen het conceptrapport ‘Vrijgevestigden, omzetplafonds en wachttijden in de gespecialiseerde ggz’  ter consultatie aangeboden van de NZa.

 

Verruimen omzetplafonds

Het NIP pleit ervoor deze plafonds zo snel mogelijk te verruimen voor kleine aanbieders die nog nieuwe patiënten in behandeling kunnen nemen. De financiële risico’s hiervan zijn zeer gering en biedt direct een eerste stap in het oplossen van de wachttijden in de ggz.

 

Vraag ruimer omzetplafond aan

Verruiming van omzetplafonds kan het beste snel worden aangevraagd bij de afdeling zorgbemiddeling van de verzekeraars van de patiënt. Zij hebben immers verantwoordelijkheid om hun verzekerde zo snel mogelijk passende zorg te bieden. Is de verzekeraar niet bereid het omzetplafond te verruimen, dan moeten zij zelf een passend zorgaanbod voor de patiënt zoeken.

Zie ook de Toolbox wegvandewachtlijst

En de andere acties die NIP voert om de wachtlijsten terug te dringen