Verloopt uw NIP-Visitatie Certificaat binnenkort?

Het NIP-Visitatie Certificaat is 5 jaar geldig. Verloopt uw Visitatie Certificaat en wilt u opnieuw een Visitatie Certificaat behalen? Dan moet u opnieuw de visitatiecyclus doorlopen.

Deze cyclus bestaat uit twee onderdelen:

  1. Visitatie Basis:

Een online vragenlijst met feedbackrapport, gevolgd door een persoonlijk ontwikkelplan.

  1. Visitatie Certificaat:

Een gesprek met een visiteur. Na een succesvol afgesloten visitatie, ontvangt u het NIP-Visitatie Certificaat.

Door het visitatietraject elke 5 jaar te doorlopen, krijgt u een compleet beeld van de huidige stand van zaken. Denk daarbij aan nieuwe wet- en regelgeving, richtlijnen en veldnormen. Ook blikt u tijdens de vervolgvisitatie terug op uw professionele ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar en kijkt u naar de gewenste ontwikkeling in de volgende 5 jaar.

Financiële voordelen

Het NIP-Visitatie Certificaat biedt u naast professionele ontwikkeling ook een aantal financiële voordelen, zoals een tariefopslag van een aantal zorgverzekeraars. Wilt u in 2019 van deze tariefopslag profiteren? Dan moet u het NIP-Visitatie Certificaat voor een bepaalde datum in 2018 bij uw zorgverzekeraar aanleveren. Vraag de procedure hiervoor na bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Wilt u weten welke zorgverzekeraars een tariefopslag geven? Het NIP maakte hiervan een overzicht in het themadossier Visitatie.

Vragen?

Heeft u nog vragen over visitatie? In het themadossier Visitatie vindt u een uitgebreide trajectbeschrijving voor Visitatie Basis en Visitatie Certificaat. Ook kunt u de veelgestelde vragen bekijken. Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met het NIP Informatiecentrum (030 820 1500) of mail naar visitatie@psynip.nl