Verklaringen: een onuitroeibaar probleem?

Het afgeven van verklaringen door behandelend psychologen blijkt een onuitroeibaar probleem. Zo volgt uit een artikel in Trouw van 21 augustus 2018.

In het artikel wordt een tuchtrechtzaak besproken over de verklaring van een psycholoog in een echtscheidingszaak: ‘Klachten over arts of hulpverlener worden sneller afgehandeld dan voorheen‘.

 

‘Subjectief en sturend’

De uitspraak leidt tot een berisping voor de psycholoog. Volgens het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gaat het in deze zaak -kort gezegd- om een ‘subjectieve en sturende’ verklaring.

De uitspraak werd in hoger beroep bekrachtigd.

 

NIP: geef geen verklaring af waarmee juridisch of materieel belang is gemoeid

Op basis van dergelijke tuchtrechtuitspraken raadt het NIP behandelend psychologen al langer dringend af verklaringen te verstrekken ten behoeve van cliënten: Verklaringen door behandelend psychologen tbv eigen cliënten.

 

Informatie voor uw cliënt

Ter versterking van de positie van behandelend psychologen die een verzoek om een verklaring willen weigeren heeft het NIP een downloadbare uitleg opgesteld en gepubliceerd die u als behandelaar aan uw cliënten mee kunt geven:

Daarmee wordt het verstrekken van verklaringen door behandelend psychologen waarmee een juridisch of materieel belang is gemoeid, mogelijk nog eens een uitroeibaar probleem!