Vast aanspreekpunt voor kind met hulpvraag

‘Kinderen zouden een vast aanspreekpunt moeten krijgen voor al hun hulpvragen.’ Dat bepleit Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Zij adviseert nieuwe raadsleden van gemeenten om kinderen en jongeren te betrekken bij de plannen en uitvoering van hun beleid. 

De problemen waar veel kinderen mee kampen worden volgens haar nu vaak “geïsoleerd” aangepakt, terwijl deze kinderen en jongeren vaak te maken hebben met een stapeling van problemen. Zo krijgen kinderen die in armoede leven vaker jeugdhulp dan andere kinderen. En kinderen die met jeugdhulp te maken hebben, kunnen dezelfde kinderen zijn die onder kindermishandeling lijden”, aldus Kalverboer.

Jeugdzorg

De afgelopen jaren hebben de gemeenten  steeds meer taken en verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van jeugdzorg. “Heb oog voor kinderen en jongeren en betrek hen bij jullie werk”, luidt de boodschap van de Kinderombudsvrouw.

Haar oproep wordt gesteund door tien jongerenorganisaties, waaronder JeugdWelzijnsBeraad, Jongerentaskforce Augeo en JOB.