Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens bestaat 70 jaar

Op 10 december is het de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Op die dag werd precies 70 jaar geleden de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens aangenomen.

Op 10 december 1948 hebben vertegenwoordigers uit alle landen vastgelegd wat wij als universele rechten beschouwen. Rechten die het mogelijk maken dat alle mensen vrij en waardig in gelijkheid kunnen leven.

In 30 artikelen worden de afspraken over onze mensenrechten beschreven. Het eerste artikel bepaalt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid zijn geboren. De menselijke waardigheid is immers de grondslag van alle mensenrechten. Iedereen heeft gelijke mensenrechten.

 

Mini-college op YouTube

Ter gelegenheid van 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december aanstaande, heeft de EFPA Board Human Rights and Psychology, em. professor Gert Sommer bereid gevonden een mini-college te geven over Human Rights and Psychology.

Bekijk het college via YouTube 

In Nederland worden allerlei activiteiten georganiseerd om het 70-jarig bestaan te vieren:

 

Wat doet het NIP?

Het NIP en de EFPA zetten zich in voor de rechten van de mens en vragen psychologen stil te staan bij de betekenis van de Rechten van de Mens en in actie te komen. Mensenrechten staan onder druk, ook in Nederland: de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, marginalisatie van minderheidsgroepen, discriminatie en uitsluiting, toenemende armoede en werkeloosheid, de bedreiging van de privacy en het onder druk staan van de het recht op gezondheidszorg, zijn slechts enkele voorbeelden. Mensenrechten zijn van vitaal belang voor iedereen!