Uitvoering afspraken Hoofdlijnenakkoord ggz onder druk

Het NIP betreurt het dat VNG het Hoofdlijnenakkoord niet ondertekent en maakt zich grote zorgen over de uitvoering van de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord. De vernieuwingen in de ggz staan onder druk. 
Op donderdag 6 december vergadert de vaste Kamercommissie VWS tijdens een algemeen overleg over de ggz. Het NIP heeft in een brief zijn zorgen geuit over de voortgang en gevraagd om te beïnvloeden dat wij de vernieuwingen kunnen effectueren die zo hard nodig zijn om de wachtlijsten in te korten en de werkdruk bij professionals te verlagen.

Professionals en cliënten merken er nu nog te weinig van in de praktijk. Met als gevolg lange wachttijden voor cliënten en een grote werkdruk voor professionals. Het NIP wil de GGZ in hoger tempo vernieuwen en minder tijd verdoen met eindeloos overleg hoe eerdere afspraken dan moeten worden uitgevoerd. Laten we samen aan de slag om de ggz weer werkbaar maken met oplossingen in plaats van steeds nieuwe problemen te bedenken.

Op de volgende punten wil het NIP snellere stappen maken.


Inschrijven zorgstandaarden

Afgelopen vijf jaar heeft het NIP onder regie van het NKO samen met partijen in de GGZ hard gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de zorg in de GGZ. Het NIP vraagt het Zorginstituut Nederland (ZiNL) de zorgstandaarden zo snel mogelijk in te schrijven. De vragen die nu naar boven komen over de uitvoerbaarheid kunnen we in een implementatieplan vastleggen.

 

Vernieuwing bekostiging
De ontwikkeling van een nieuwe bekostiging is op de lange baan geschoven omdat verzekeraars en brancheorganisaties van mening verschillen. Terwijl dit nieuwe systeem beter aansluit op de zorgvraag van cliënten en de administratieve lasten vermindert. De ervaringen uit de pilots moeten worden uitgewerkt in een praktisch uitvoerbare bekostiging.

 

Herstel vertrouwen in de ROM 

Het NIP maakt zich sterk voor een juiste toepassing en doorontwikkeling van ROM. Het vertrouwen in de ROM is ernstig geschaad door acties als Stop Rom. ROM zou een instrument om de voortgang van behandelingen met cliënten te monitoren en als reflectie om behandeling in de ggz te verbeteren. Meer meten op uitkomst als kwaliteitsindicator in plaats van op processen vermindert de administratieve lasten in de sector.

 

NIP roept op: hou constructieve koers vast!
Het NIP blijft in dit spanningsveld vasthouden aan een constructieve koers gericht op resultaten in plaats van het benadrukken van problemen. We roepen andere partijen van het hoofdlijnenakkoord op over de eigen schaduw heen te stappen en meer focus te zetten op voortgang en uitvoering van de afspraken. We delen immers allemaal dezelfde belangen. Een kwalitatief goede, toegankelijke, betaalbare en toekomst bestendige geestelijke gezondheidszorg.

 

VNG onmisbaar
Deelname van de VNG aan het hoofdlijnenakkoord is noodzakelijk. Dat vinden ook de andere partijen Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland, InEen, MeerGGZ. Het niet aanhaken van gemeenten kan grote gevolgen hebben bij de uitvoering en financiering van het hoofdlijnenakkoord van de ggz. Het NIP en de partijen in de GGZ roepen de VNG en VWS daarom op met elkaar in gesprek te blijven en er samen alsnog uit te komen.

 

Lees ook: