Uitspraak van de maand september

Hoe voer ik als psycholoog verweer in geval van een tuchtklacht?

In deze tuchtzaak (uitspraak van de maand september 18/02) klaagde de klager er onder meer over dat de psycholoog in haar verweerschrift onwaarheden en aantijgingen over hem had opgenomen. Verder meende hij dat de psycholoog haar beroepsgeheim had geschonden door in het verweerschrift vertrouwelijke informatie over hem op te nemen.

Het College van Toezicht is echter van oordeel dat de psycholoog op een juiste want zakelijke wijze verweer heeft gevoerd en zich heeft beperkt tot het verstrekken van slechts die gegevens die voor een zakelijke beoordeling van de klacht redelijkerwijs van belang zijn.
De tuchtklacht werd ongegrond verklaard.

 

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan een klacht worden ingediend over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.

 

Tip: een symposium op vrijdag 2 november over de ontwikkelingen in het tuchtrecht en mede ter gelegenheid van het afscheid van Mr.Hans Hofhuis als voorzitter van het College van Beroep van het NIP.