Uitspraak van de maand mei

Bij het College van Toezicht wordt wel vaker geklaagd over in combinatie gegeven individuele en relatie therapie. Een explosieve situatie zo blijkt ook uit deze uitspraak van de maand. Heel snel is er sprake van conflicterende belangen.

Die kan de psycholoog tevoren onderkennen door een afdoende behandelplan voor beide therapieën op te stellen. Dat had mogelijk een waarschuwing voorkomen. Echter ook dan blijft het opletten geblazen!

Lees hierover de uitspraak van de maand mei.

Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand in de nieuwsbrief van het NIP. Die uitspraak wordt doorgaans gekozen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen.

 

Bekijk hier eerdere uitspraken van de maand

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep:

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan worden geklaagd over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.