Uitspraak van de maand maart

Het College van Toezicht publiceert iedere maand een uitspraak van de maand in de nieuwsbrief van het NIP. Die uitspraak wordt doorgaans gekozen omdat hij een voorbeeldfunctie heeft en kan dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen.

Kunt u als gezondheidszorgpsycholoog een casus en tekening van cliënte A gebruiken op een congres zonder haar toestemming?

En wat gebeurt er als dergelijke onvoldoende geanonimiseerde informatie op internet wordt gezet en cliënte A deze gegevens aantreft?

In bijgaande uitspraak van het regionaal tuchtcollege te Den Haag werd geoordeeld dat de psycholoog hierdoor in strijd met de zorg heeft gehandeld ten opzichte van haar cliënte zoals bedoeld in artikel 47 lid 1 onder a van de wet BIG. Frappant is dat het tuchtcollege ter invulling van deze norm verwijst naar de KNMG-richtlijn omgaan met medische gegevens. Deze richtlijn is echter alleen van toepassing op artsen.

Het NIP wijst er op dat er in artikel 86 van de Beroepscode voor psychologen 2015 een duidelijke regel is opgenomen die met zoveel woorden bepaalt dat in dergelijke gevallen de combinatie van gegevens er niet toe mag leiden dat derden daaruit de cliënt kunnen herkennen. En dat er anders om toestemming van de cliënt moet worden gevraagd.

Het College van Toezicht paste in een vergelijkbaar geval wél artikel 86 (artikel III.3.3.15 oud) van de Beroepscode toe.

Lees hier de uitspraak van de maand maart van het regionaal tuchtcollege Den Haag
Lees hier de uitspraak van het College van Toezicht

Bekijk hier eerdere uitspraken van de maand

 

Over het College van Toezicht en het College van Beroep:

Het NIP kent twee onafhankelijke verenigingstuchtrechtelijke instanties: het College van Toezicht en het College van Beroep. Bij het College van Toezicht kan worden geklaagd over leden en buitengewone leden van het NIP. Maar ook over diegenen die zijn ingeschreven in een van de NIP-registers, maar geen lid zijn van het NIP. Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.