Theaterseminar Scheiden

Vanuit het Platform Scheiden zonder Schade wordt op 26 februari 2019 een theaterseminar georganiseerd in de Stadsschouwburg Amsterdam.

Het NIP is betrokken bij het Platform Scheiden zonder Schade van André Rouvoet. De voorstelling op 26 februari 2019 wordt onder de noemer Voorstelling van Zaken georganiseerd.

Voorstelling van Zaken is een ‘theatraal debat’ waar professionele topacteurs scènes spelen die de opmaat zijn voor een debat. Deze debatten spelen zich af tussen deskundigen die dagelijks met de problematiek van scheiden en de gevolgen daarvan, vooral voor kinderen, te maken hebben. Het seminar is een artistieke vorm van deskundigheidsbevordering.

De voorstelling is bedoeld voor alle professionals die betrokken (kunnen) zijn bij scheidingen. Na de voorstelling zal er ruim gelegenheid zijn om te netwerken en te ‘speeddaten’, zodat uitwisseling van ideeën en ervaringen kan plaatsvinden.

Eerdere edities van dit theaterseminar over zorg en pensioen zijn te zien op voorstellingvanzaken.nl. Voor de voorstelling is accreditatie aangevraagd bij diverse registers.

 

Alvast reserveren

De voorstelling zal naar alle waarschijnlijkheid ongeveer 3 uur duren (van 14.00 tot 17.00 uur), met een uur na afloop voor debat en speeddating. Op een later moment volgt het uitgewerkte programma, inclusief gespreksdeelnemers en acteurs.

De voorstelling is eenmalig en het aantal plaatsen is beperkt. Wil je alvast een kaartje reserveren kan dat door te mailen naar bbconsult@vandebeekvanbasten.nl. De ticketprijs bedraagt € 110,-.

 

Achtergrond Platform Scheiden

Zo’n 16.000 kinderen hebben ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties. André Rouvoet is voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade. Op 22 februari 2018 presenteerde hij aan Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, en aan Hugo de Jonge, minister van VWS de actie-agenda ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ (zie ook: ‘Het kan en moet beter bij scheidingen, omwille van het kind’ (22 februari 2018 – Rijksoverheid.nl).

In de actie-agenda staan concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding te voorkomen. Zo pleit Rouvoet voor een steunfiguur voor het kind, een scheidingsloket bij de gemeente en een alternatieve scheidingsprocedure bij de rechter.

Gerda de Boer neemt als vertegenwoordiger van NIP en NVO zitting in het platform.