Tekort aan GZ-psychologen. U kunt nu iets doen!

Het is belangrijk dat er voor goede zorg voldoende GZ-psychologen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het NIP ontvangt veel signalen dat er momenteel een tekort is aan GZ-psychologen. Het is van groot belang dat deze tekorten met cijfers onderbouwd kunnen worden. Daarom roept NIP (herhaald) haar leden op om deel te nemen aan het vacature-onderzoek dat Prismant in opdracht van het Capaciteitsorgaan uitvoert. Nog maar weinig aangeschreven instellingen hebben gereageerd, er is een hogere respons nodig (minimaal 30 procent) om de resultaten te kunnen interpreteren.

 

Wat kunt u zelf doen?

Instellingen worden door Prismant per mail benaderd mee te doen aan het vacature-onderzoek. Prismant verzoekt alle instellingen deze mail door te sturen naar de behandeldienst(en), zodat zij uitgenodigd kunnen worden voor een telefonisch interview. NIP-leden worden opgeroepen bij hun leidinggevende te informeren naar of de uitnodiging van Prismant is ontvangen, en zo niet, contact op te nemen met Prismant via vacatureonderzoek@prismant.nl zodat de uitnodiging alsnog toegestuurd kan worden. Het is nodig dat wij als psychologen van ons laten horen!

 

Achtergrondinformatie onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan adviseert in 2018 het ministerie van VWS en het zorgveld over het aantal instroomplaatsen in de opleidingen voor de geestelijke gezondheidszorg beroepen (waaronder gz-psychologen). Doel van dit advies is om evenwicht te bereiken op de arbeidsmarkt voor onder andere de gz-psychologen.

Het NIP en het Capaciteitsorgaan hopen dat u, gelet op het belang van dit onderzoek, bereid bent een bijdrage te leveren aan dit onderzoek. Dit onderzoek is medebepalend voor het aantal toe te wijzen opleidingsplaatsen.