Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie: start ontwikkelfase

Belangrijke stappen in de ontwikkeling van de richtlijn dyslexie: de overleg- en adviesstructuur is verder uitgewerkt en de ontwikkelwerkgroep is ingericht met wetenschappers en praktijkexperts.

Rond de zomer hebben we een update gegeven van de voortgang van de voorbereidingsfase van de brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie. In deze eerste fase stond de knelpuntenanalyse en het verkennen van draagvlak centraal (zie: Richtlijn dyslexie: opbrengst eerste fase – 26 juni 2018).

 

Overleg- en adviesstructuur en ontwikkelwerkgroep

De afgelopen periode is de overleg- en adviesstructuur (stuurgroep, adviescommissie, klankbordgroep) verder uitgewerkt. Daarnaast is de ontwikkelwerkgroep ingericht met wetenschappers en praktijkexperts met relevante expertise over de aanpak van dyslexie op de gebieden signalering, diagnostiek, behandeling en/of ondersteuning.

De ontwikkelwerkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. Elise de Bree, Universiteit van Amsterdam
  • Drs. Joost van Berkel, Hogeschool van Arnhem/Nijmegen / Marant
  • Dr. Jurgen Tijms, Universiteit van Amsterdam / IWAL
  • Dr. Maaike Zeguers, Universiteit van Amsterdam
  • Drs. Marzenka Rolak, Dyslexiecentrum Rotterdam
  • Mr. SEN Nicole Neels, RT praktijk BOM
  • Chruf van Kempen, SWV Waterland

De ontwikkelwerkgroep staat onder voorzitterschap van prof. dr. Pol Ghesquière, hoogleraar Gezins- en Orthopedagogiek aan Katholieke Universiteit Leuven en gespecialiseerd in leerstoornissen waaronder dyslexie. Een inhoudelijk projectleider, in de persoon van drs. Boukje Toering, draagt zorg voor het onderling afstemmen en inhoudelijk verbinden van de activiteiten.

Het Nederlands Jeugdinstituut neemt de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning voor haar rekening.

 

Start ontwikkeling: januari 2019

De ontwikkelwerkgroep start in januari 2019 met de daadwerkelijke ontwikkeling. Hierna volgt een stapsgewijs proces van ontwikkeling, praktijktoetsing en bijstelling.

 

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? U kunt uw contactgegevens mailen naar richtlijndyslexie@nji.nl.