Sindbad onderscheiding naar drs. Paula (Polli) J.J.M. Hagenaars

De Centrale commissie Culturele diversiteit & Psychologie van het NIP heeft namens de voormalige sectie Interculturalisatie de Sindbadonderscheiding uitgereikt aan drs. Paula (Polli) J.J.M. Hagenaars. De Sherazade scriptieprijs was dit jaar voor Britt Bakker.

Op woensdag 26 september jl. vond de de prijsuitereiking plaats in de Belle van Zuylenzaal van het Academiegebouw Utrecht.

Dr. Jeroen Knipscheer (Sindbad winnaar 2017) opende het programma met de State of the Art lezing over mensen met een migratieachtergrond, psychopathologie en ggz. Jeroen Knipscheer heeft een grote bijdrage geleverd aan de interculturele psychologie en psychiatrie voor vluchtelingen en asielzoekers.

 

Sindbad onderscheiding

Hans Koot (Algemeen Bestuur NIP en emeritus hoogleraar ontwikkelingspsychologie en ontwikkelingspathologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam) reikte de Sindbad onderscheiding uit. Deze prijs wordt toegekend aan iemand met bijzondere verdiensten op het gebied van interculturalisatie in beroepsuitoefening, wetenschap of in de maatschappelijke aspecten van de psychologie. De Sindbad onderscheiding is 2007 ingesteld door de voormalige sectie Interculturalisatie.

Polli Hagenaars, werkzaam bij  C5 Centrum voor Cross Culturele Communicatie in Amsterdam en lid van de Board Human Rights & Psychology EFPA (European Federation of Psychologists’​ Association) nam de prijs en bloemen in ontvangst. Hagenaars (zelf VU-alumnus psychologie) heeft lange tijd interculturele pedagogiek gedoceerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan de onderscheiding is een oorkonde verbonden van de kunstenares Lego Lima.

 

Sherazade scriptieprijs

De Sherazade scriptieprijs is een onderscheiding voor de beste bachelor- of masterscriptie op het gebied van interculturalisatie, diversiteit en de multiculturele samenleving. Deze prijs werd toegekend aan Britt Bakker.  Zij schreef haar thesis ‘One Bed Two Beliefs’ – Maatschappelijke invloeden in gemengde huwelijken tussen Moslims en (post) Christenen in Nederland binnen de MA opleiding ‘Theology and Religious Studies; Peace, Trauma and Religion’ aan de Vrije Universiteit.

Zij is nu bezig met haar vervolgstudie met een scholership dat zij heeft mogen ontvangen als Professional Docterate in Interfaith Studies aan de University of Wales Trinity Saint David. Britt Bakker is daarnaast verbonden aan de VU als diversiteitsmedewerker.