Regionale informatiebijeenkomsten afwegingskader Meldcode

Vanaf 1 januari 2019 wordt werken met het nieuwe afwegingskader Meldcode verplicht. In vier regionale informatiebijeenkomsten informeren we u over de verbeterde Meldcode en het afwegingskader. 

Het NIP maakt deel uit van het cluster van psychologen, pedagogen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals dat een afwegingskader voor in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling heeft opgesteld. Het NIP bestuur heeft het afwegingskader inmiddels geautoriseerd.

De bijeenkomsten worden gecombineerd met een inhoudelijk thema.

 

Wat verandert er voor u als professional?

Het afwegingskader is toegespitst op de beroepspraktijk van psychologen, pedagogen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Zij kunnen aan de hand van dit afwegingskader een zorgvuldige afweging maken of er sprake is van acute of zodanig structurele onveiligheid dat een melding bij Veilig Thuis is aangewezen.

Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende vragen aan bod:

  • Wat is het afwegingskader precies?
  • Wat gaat er voor u als professional veranderen?
  • Hoe kunt u het afwegingskader gebruiken?

 

Sprekers uit de praktijk

Naast het praktisch-informatieve gedeelte, vertellen vier experts uit de praktijk over gespreksvoering, multidisciplinaire samenwerking, onbewuste afweer en het jonge kind en geweld.

Alle bijeenkomsten staan ook vermeld in de NIP-agenda.

Heeft u vooraf al specifieke vragen of casuïstiek? Dit kunt u aangeven in het aanmeldingsformulier.

 

Meer informatie