Professionalisering jeugddomein: publicaties en producten

Het NIP is nauw betrokken bij het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Dit samenwerkingsverband leidt tot waardevolle initiatieven, publicaties en hulpmiddelen met als doel kwaliteitsverbetering.

 

Veelgestelde vragen Kwaliteitskader Jeugd

Werkgevers en aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming moeten verantwoorde en kwalitatief goede hulp bieden. Veilig, doeltreffendheid en doelmatigheid zijn daarbij belangrijk uitgangspunten. In het Kwaliteitskader Jeugd (pdf) is beschreven hoe goede hulp eruitziet.

 

Ansichtkaart Toolkit Professionalisering Jeugddomein

Hoe ga je binnen je organisatie en team in gesprek over professionalisering binnen het jeugddomein? Deze ansichtkaart biedt aanknopingspunten om met de tools en producten aan de slag te gaan. De kaart is gratis te bestellen. Deel hem bijvoorbeeld uit bij bijeenkomsten of leg hem neer om mee te nemen.

Ansichtkaart Toolkit Professionalisering Jeugddomein

 

Opvolging ‘Evaluatie Jeugdwet: De stem van de professional’

Dit voorjaar is het rapport Evaluatie Jeugdwet: De stem van de professional (pdf) gepubliceerd (zie het nieuwsbericht van 5 februari: Evaluatie Jeugdwet: De stem van de professional – Aanbevelingen uit de dagelijkse praktijk).

In het rapport zijn de effecten van de Jeugdwet op het werk van de jeugdprofessionals beschreven. Ook zijn er aanbevelingen geformuleerd voor het Rijk, gemeenten, aanbieders en beroepsverenigingen geformuleerd. In het actieprogramma Zorg voor de Jeugd (Rijksoverheid) wordt verwezen naar de evaluatie. Zo wordt vastgesteld dat jeugdprofessionals nog onvoldoende ruimte ervaren om hun werk goed te doen.

Ook in het Actieplan (Ont)Regel de Zorg wordt verwezen naar het rapport. De VNG buigt zich nog over de aanbevelingen. Wordt vervolgd!

 

Inspiratiebijeenkomst 26 april

Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 26 april jl. gingen gemeenten, aanbieders, professionals en vertegenwoordigers van jeugdigen in gesprek over belangrijke waarden in het samenspel om individueel én gezamenlijk effectief invulling te geven aan de verantwoordelijkheid voor professionalisering jeugdhulp.

De komende periode worden de benoemde ankerpunten zo mogelijk omgezet in sturingsprincipes en (concreet) handelen. In de volgende bijeenkomst zal worden gewerkt aan een advies voor gemeenten om effectief te kunnen sturen op kwaliteit.

 

En ook nog:

Bekijk het boekje met dubbelinterviews: professionalisering en het belang van de beroepsverenigingen.

En kom vooral ook naar de Dag van de Jeugdprofessional 2018! Het NIP, NVO en BPSW organiseren deze dag met het SKJ op 14 september in Utrecht. Het thema: Lokale samenwerking #Hoedan?!

  • Wees er snel bij en haal uw Early bird ticket vóór 21 juni!