Herregistratie A&O psychologen verlengd

Op 1 maart 2012 is de overgangsregeling voor Arbeid & Organisatiepsychologen in werking getreden. In deze regeling is vermeld dat iedereen die is ingeschreven tot 1 maart 2013 zich dient te laten herregistreren voor 1 maart 2018. Vastgesteld is dat een groot deel van de bijna 1.300 geregistreerden deze termijn niet zou gaan halen.

Het sectorbestuur heeft daarop het besluit genomen de termijn voor herregistratie te verlengen tot 1 maart 2020. De verruiming van deze termijn geldt voor alle geregistreerde A&O psychologen die zich hebben ingeschreven tot 1 maart 2015. Voor inschrijvingen na deze datum geldt de herregistratietermijn van 5 jaar. De nieuwe termijn is zichtbaar in het PE-Online dossier.

De herregistratiedatum van 1 maart 2020 is een uiterste datum. Eerder herregistreren mag. De aanvraag voor herregistratie zal dan binnen de gebruikelijke termijn worden behandeld. Daarna volgt een nieuwe termijn van 5 jaar, waarin opnieuw aan de vereisten <link naar herregistratie eisen> moet worden voldaan.

Tot het moment van herregistreren tellen alle opgevoerde punten mee in de lopende registratieperiode. Het is niet mogelijk om nascholingspunten mee te nemen naar de volgende periode.