NIP zet zich in voor vergroten participatie van werknemers met psychische kwetsbaarheid

Diverse beroepsverenigingen, waaronder het NIP, werken samen in de organisatie MensenMetMogelijkheden en zetten zich in om mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam naar betaald werk te begeleiden.

Convenant

Op 24 mei tijdens het Kennis en Participatiefestival hebben zij gezamenlijk met GGZ Nederland, UWV, MIND, De Federatie Opvang, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma, Cedris, Divosa en de VNG een convenant ondertekend. Dit convenant is tijdens het festival overhandigd aan staatssecretaris Van Ark (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Blokhuis (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

In het convenant zijn de volgende speerpunten benoemd:

  • Toeleiding en behoud van werk
  • Kennisdeling, onderzoek en methodiekontwikkeling
  • Destigmatisering
  • Werkgevers betrekken en ondersteunen
  • Regionale samenwerking
  • Deskundigheidsbevordering.

 

NIP toolbox