NIP reageert op internetconsultatie Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Het NIP heeft in samenwerking met de partijen van de Agenda gepast gebruik en transparantie (AGGT) gereageerd op de internetconsultatie over de Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.  Het NIP onderschrijft de doelstelling van het wetsvoorstel, namelijk dat de mogelijkheid moet bestaan  om kwaliteitsstandaarden met substantiële verstrekkende financiële gevolgen te toetsen.

Het wetsvoorstel komt voort uit de publicatie van het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg vorig jaar. Daar bleek na publicatie een fors prijskaartje aan te hangen. Het NIP wijst er op dat van te voren volstrekt duidelijk moet zijn in welke gevallen een kwaliteitsstandaard van te voren mag worden getoetst op de financiële gevolgen, zodat deze bevoegdheid echt alleen in uitzonderingssituaties gebruikt wordt. Het is aan het veld om kwaliteitsstandaarden op te stellen.

Echter is het NIP tegen de herdefiniëring van de professionele standaard, die ook is opgenomen in het wetsvoorstel. Aangezien het aan de professionals en het veld is om te bepalen wat de professionele standaard is.

Internetconsultatie