NIP goed zichtbaar op VWS-conferentie 'Zorg voor kwetsbare mensen goed geregeld in de Zorgverzekeringswet’

De sectie Ouderenpsychologie verzorgde een presentatie op de VWS-werkconferentie over de geplande overgang van EMB (Extramurale behandeling, Wlz-zorg) naar de Zorgverzekeringswet. 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseerde op 8 oktober jl. deze grote conferentie over de geplande overgang van EMB (Extramurale behandeling, Wlz-zorg) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het NIP was goed vertegenwoordigd: Amy van Doormaal (sectie Ouderenpsychologie) en Debby van Rhijn lichtten in een presentatie  de rol van de gedragswetenschapper op de dagbehandeling toe.

 

Praktijkbezoek

Voorafgaand aan de conferentie hebben de secties Ouderenpsychologie (SOP) en Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking-ZMVB al veel input aangeleverd. Er was zelfs een praktijkbezoek geregeld waarbij goed inzichtelijk is gemaakt hoe psychologen een belangrijke rol spelen in de uitvoering, maar ook in de planning van deze EMB-zorg.

 

Psychologische zorg en de inzet van psychologen voor het voetlicht gebracht

Het doel van de werkconferentie was om samen met diverse partijen, VWS, NZA, Zorgverzekeraars, WLZ aanbieders, brancheverenigingen en beroepsverenigingen een beeld te vormen van de dagelijkse praktijk van de extramurale behandeling. Maar ook om samen na te denken over een goede overgang naar de zorgverzekeringswet en met name hoe dit als multi-disciplinaire zorg in de eerstelijn te organiseren. De psychologische zorg en de inzet van psychologen is hierbij goed voor het voetlicht gebracht en erkend door de diverse partijen.

De overheveling is complex, en veel betrokken partijen weten echt nog niet precies waar het naar toe moet, of hoe dit moet worden aangepakt. Uitgangspunt is nog steeds per 2020, maar dat betekent dat al per april 2019 de producten bij de zorgverzekeraars bekend moeten zijn, want die moeten worden dan al worden ingekocht. Hierbij wordt ook gekeken naar een model waarbij ook GRZ (geriatrische revalidatie) en ELV (eerstelijns verblijf) meteen meegenomen kan worden.

 

NIP: Samen optrekken op bestuurlijk niveau

Het NIP gaat ook op bestuurlijk niveau met andere partijen (ACTIZ, Verenso) in gesprek om hier gezamenlijk in op te trekken. Immers de EMB-producten die in de Zvw geleverd gaan moeten worden zullen voor alle partijen goed en eenduidig beschreven moeten worden.

Foto: Amy van Doormaal van de Sectie Ouderenpsychologie en Debby van Rhijn lichten de rol van de gedragswetenschapper op de dagbehandeling toe.