NIP: Eerlijke beloning voor de schoolpsycholoog

Met de vaststelling van de nieuwe cao voor het primair onderwijs is een schreefgroei ontstaan in de salarissen tussen leerkrachten en die van het hoger opgeleid ondersteunend personeel.

Het NIP en twee andere belangenorganisaties (het NVO en de NVLF) dringen er in een brief aan de vaste Kamercommissie Onderwijs op aan om deze ongelijkheid in beloning tussen leraren en schoolpsychologen, orthopedagogen en logopedisten ongedaan te maken.

De salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs stijgen met de nieuwe cao tussen de 8,5 en 10 procent. Het NIP onderschrijft het belang van een goed salaris voor docenten, zodat de kwaliteit van onderwijs kan worden gewaarborgd.

 

Onmisbare expertise

Echter, de expertise van andere professionals in het onderwijs, zoals de schoolpsycholoog, is ook onmisbaar bij het bieden van goed onderwijs. Schoolpsychologen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de leerling en het ondersteunen van de leraren. Zij signaleren en begeleiden kinderen met speciale behoeften, leggen de verbinding tussen het onderwijs en instanties op het gebied van jeugdhulp en helpen scholen bij het kiezen en inzetten van effectieve programma’s, zoals bijvoorbeeld anti-pestprogramma’s.

 

Salariskloof

De toegekende salarisstijging uit de cao is niet van toepassing op niet-lesgevende professionals in het onderwijs. Er ontstaat daardoor een salariskloof ten opzichte van hun collega’s, terwijl deze deskundigen werken in dezelfde onderwijsinstelling, met dezelfde leerlingen en een gelijkwaardige of zelfs hogere (universitaire) opleiding hebben afgerond.

Het NIP vindt dat hierdoor het risico op uitstroom en het verlies aan expertise in het onderwijs onaanvaardbaar wordt. Bovendien valt dit beloningsbeleid niet te rijmen met de doelstellingen van het kabinet om álle basisschoolleerlingen goed onderwijs te bieden.

Het NIP, de NVLF en de NVO overleggen verder over mogelijke vervolgacties richting de vakbonden en de PO-raad (de koepel van schoolbesturen).

 

Meer lezen