Update P3NL: AVG, klachtenregeling en bekostiging ggz

P3NL informeert de leden van de aangesloten beroepsverenigingen regelmatig over aandachtspunten en ontwikkelingen. Met deze maand onder andere de AVG en kiezenindeggz.nl

  • De handhaving op de AVG wordt in 2019 geïntensiveerd. Er komt een nieuwe Europese E-wet aan en zorgverleners moeten kunnen aantonen hoe zij de privacywetgeving naleven. Het P3NL-aanbod wordt daarom komend jaar uitgebreid met een juridische helpdesk en het aanbod wordt beter op maat gesneden van psychologische beroepen. De kosten zullen weliswaar enigszins stijgen, maar het AVG-aanbod van P3NL wordt tegen kostprijs aangeboden.
  • Een advies vanuit de Geschillencommissie: check of uw rechtsbijstandverzekering de kosten voor een klachtenprocedure dekt en of u bent aangesloten bij de gezamenlijke geschillenregeling en klachtenfunctionaris.
  • Live vanaf november: kiezenindeggz.nl, een website die cliënten en verwijzers ondersteunt bij het vinden van een passende ggz-behandelaar. Staan uw gegevens straks correct vermeld? U kunt uw gegevens controleren in het AGB-register, of via de proefversie van Kiezen in de ggz. Wijzigingen geeft u door aan Vektis.
    – Zie ook: Kiezen in de ggz (15 oktober 2018)

 

Over het NIP en P3NL

Het NIP strijdt er samen met P3NL voor dat de positie van de psycholoog in het kwaliteitsstatuut verbetert, dat de bekostiging van psychologische zorg goed wordt geregeld en dat de psycholoog goed aan bod komt in de beroepenstructuur.