Nieuwe publicaties jeugdhulp

Op de Voor de Jeugd Dag (5 november 2018) is het magazine ‘Samen werken aan professionalisering’ gepubliceerd met de opbrengsten van het Programma Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming.

Het NIP heeft in dit programma geparticipeerd namens de gedragswetenschappers die werkzaam zijn in het jeugddomein. Het magazine biedt een overzicht van alle producten, tools en instrumenten die gemaakt zijn binnen het programma Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming.

 

Nieuwe editie: Het Kompas in de jeugdhulp en jeugdbescherming

Ook verschenen: een nieuwe editie van ‘Het Kompas in de jeugdhulp en jeugdbescherming- Een toelichting op de wetgeving en beroepsethiek voor de jeugdhulpverlener en de jeugdbeschermer.’ Een naslagwerk voor iedereen die werkt met jeugd.

 

Nieuw: Interactieve pdf Tuchtrecht

Ook nieuw: de interactieve pdf Tuchtrecht in het kort voor jeugdprofessionals met beknopte informatie over het tuchtrecht. Hoe verantwoord je je als jeugdprofessional bij het tuchtcollege als er een klacht wordt ingediend?

 

Meer informatie