Nieuwe ledenraad feestelijk geïnstalleerd

“Leiderschap is alleen leiderschap als het is gebaseerd op argumenten.” Die boodschap gaf Hans Koot (lid Algemeen Bestuur NIP) mee aan de nieuwe ledenraadsleden die op 4 juni jl. werden geïnstalleerd.

Op de prachtige locatie In de Driehoek verzamelden vertrekkende en nieuwe leden zich in de namiddag voor een feestelijke bijeenkomst.

Onder het genot van een hapje en een drankje praatte iedereen bij met oude bekenden en maakte kennis met nieuwe collega’s. Na een fotomoment met de nieuwe ledenraad nam iedereen plaats in de zaal waar Hans Koot zich eerst tot de vertrekkende leden richtte.

 

Dankwoord

Er werd teruggeblikt op de afgelopen jaren met soms onstuimige, maar altijd volle vergaderingen. Alle oud-ledenraadsleden werden hartelijk bedankt voor hun grote inzet en betrokkenheid tijdens hun zittingsperiode. Zij kregen een bloemetje en cadeautje mee, overhandigd door Lite Linssen van het Algemeen Bestuur.

 

Het machtigste orgaan van de vereniging

Vervolgens benadrukte Hans Koot het belang van de ledenraad: het belangrijkste en machtigste orgaan van de vereniging. De ledenraad benoemt immers het bestuur en heeft belangrijke taken en verantwoordelijkheden. Hans refereerde aan een column uit de NRC: “Denk vanuit de macht van het idee en niet vanuit het idee van de macht. Wees proactief: pak ideeën op, en breng deze naar buiten om zo je invloed uit te oefenen.”

“Wees dus goed geïnformeerd, vraag door, overleg en vorm dan uw mening. Want alleen als u de feiten kent kunt u goed oordelen.”

 

Stokje overnemen

Vervolgens werden de nieuwe leden persoonlijk geïnstalleerd, waaronder enkele herkozen leden. Paul Betgem overhandigde iedereen een kleurrijk ‘stokje’ om de taken over te nemen en gaf alle leden een persoonlijk boodschap mee, variërend van ‘wees eigenwijs’ , ‘veel succes’ tot ‘meer bitterballen graag!’

De nieuwe ledenraad ging meteen aan de slag: zij trokken zich terug voor een training over het functioneren van de ledenraad en hun persoonlijke rol daarin. Tijdens deze bijeenkomst werd daarnaast de voorzitter benoemd: Nanda Bakker. De vertrekkende leden borrelden na en hieven het glas op een mooie toekomst voor de nieuwe ledenraad. Maak kennis met de nieuwe leden

De huidige ledenraad is kleiner en slagvaardiger en komt op 25 juni as. bij elkaar voor de eerste vergadering.

 

Filmpje: NIP Ledenraad 2018